ประวัติความเป็นมาของกลุ่มผลิตภัณฑ์

         "นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 จากการรวมตัวของชุมชนเล็กๆในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีได้สร้างสรรค์งานหัตถกรรมเครื่อง    จักสานไม้ไผ่ จากฝีมืออันละเอียดปราณีต ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็น    ที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศภายใต้ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานบ้านคุณปรานี  "                

             กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานตั้งอยู่ที่ บ้านคุณปราณี บริบูรณ์ เลขที่ 36 ถนนอินทอาษา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์  20140 โทรศัพท์: 038-461-313 โทรสาร : 038474-362 มือถือ : 01-899-4471   เริ่มรวมตัวกันเพื่อทำการผลิต
เครื่องจักสาน
เมื่อปีประมาณปี พ.ศ. 2512 ในระยะเริ่มแรกมีผู้ที่รวมกลุ่ม 3 คนอันได้แก่ นางปราณี บริบูรณ์ นางประดับ สุกใส และนางย้งโดยนางปราณี
เป็นหัวหน้ากลุ่มการดำเนินงานในช่วงแรกนั้นเป็นการดำเนินการผลิต
เครื่องจักสานแบบ พื้นบ้าน เครื่องจักสานที่ทำการผลิต  มีรูปแบบที่เป็น
เครื่องใช้ไม้สอยหรือเครื่องเรือนทั่วๆไปเช่น   ตะกร้า   กระเป๋า  กระบุง  กระจาด  งอบ  พัด เป็นต้น ผลิตเพื่อเป็นการส่งจำหน่ายในพื้นที่ และ
จังหวัดข้างเคียง
                   การดำเนินงานในช่วงต่อมาประมาณปี พ.ศ.2528 เริ่มมีผู้ที่เข้ามารวมกลุ่มเพิ่มมากขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
รูปแบบของงานเครื่องจักสานที่ทำการผลิต เริ่มมีการพัฒนาสู่รูปแบบใหม่ๆ เช่น กระเป๋าถือสตรี ตะกร้าที่มีลวดลายละเอียด
                         
                 
ในปัจุบันได้มีการพัฒนาเป็นพวกของใช้และของตกแต่งบ้านประเภท โคมไฟฟ้า แจกัน กล่องกระดาษทิชชู ฉากกั้นฯลฯ
                   

                                                                         กลับสู่หน้าจอหลัก